baner
Menu Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej
z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

Kierownik Zakładu Bioinżynierii Lotniczej

dr inż. Krzysztof Różanowski

Numer telefonu: (22) 685 2634
Numer faksu: (22) 685 2715
E-mail: uekrozanowski@wiml.waw.pl

Kierownik Pracowni Elektroniki Medycznej

dr inż. Łukasz Dziuda

Numer telefonu: (22) 685 2621
Numer faksu: (22) 685 2715
E-mail: ueldziuda@wiml.waw.pl

Dojazd do WIMLWiększy widok mapy

Data aktualizacji: 28.04.2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka