baner
Menu Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej
z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

Raporty kwartalne


Data aktualizacji: 28.04.2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka