baner
Menu Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami
w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym

Kierownik Zakładu Bioinżynierii Lotniczej

dr inż. Krzysztof Różanowski

Numer telefonu: (22) 685 2634
Numer faksu: (22) 685 2715
E-mail: uekrozanowski@wiml.waw.pl

Dojazd do WIMLWiększy widok mapy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka