baner
Menu Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami
w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka